زندگی

زندگی شهد گلهاست 

زنبور زمان می خوردش 

آنچه می ماند عسل خاطره هاست.

******

زندگی زیباست ای زیبا پسند

زنده اندیشان به زیبایی رسند

 

آنقدر زیباست این بی بازگشت

کز برایش می توان از جان گذشت

****

زندگی زیباست 

و هر روزش آغازی دوباره

برای استفاده از فرصت ها و جبران گذشته ...

و اما زندگی با تمام سختی ها و مشکلاتش همچنان زیباست

چشم ها را باید شست 

جور دیگر باید دید.

****

/ 0 نظر / 54 بازدید