چاه - فریدون مشیری

 

«دردی اگر داری و همدردی نداری٬

 

با چاه آن را درمیان بگذار!

 

                                 با چاه!

 

غم روی غم اندوختن دردیست جانکاه!»

 

گفتند این را پیش از این اما نگفتند٬

 

گر همرهان در چاهت افکندند و رفتند٬

 

آنگاه دردت را کجا فریاد کن.

 

                                              آه!

 

 

/ 0 نظر / 110 بازدید