چه خورده ای؟

هین کژ و راست می روی باز چه خورده ای؟ بگو

مست و خراب می روی خانه به خانه کو به کو

با که حریف بوده ای ، بوسه ز که ربوده ای؟

زلف که را گشوده ای؟ حلقه به حلقه مو به مو

راست بگو نهان مکن ، پشت به عاشقان نکن

چشمه کجاست ؟ که من آب کشم سبو سبو

عمر تو رفت در سفر، با بد ونیک و خیر و شر

همچو زنان خیره سر، حجره به حجره کو به کو

خامش باش و معتمد ، محرم راز نیک و بد

آنکه نیآزمودی اش راز مگو به پیش او

مولوی

/ 1 نظر / 8 بازدید
Spammer

Salam In Nazar Tavasote Spammer Ferestade Shode Age Doos Dari Amare Webloget 20 Barabar Beshe Mitooni Ye Spammer Ba Gheymate Besyar Monaseb Bekhari.