شعر بلوچی و ترجمه فارسی

1-شپی نالان کنان بار غمانا
2- که برت ای غمان شمن امانا
3- منا حسرت بسی دوستان دلا انت
4- که دنیا پرچیا چو بی وفا انت
5- کجا انت همدلیء‘ هم زبانی
6- شه مردیءَ به بیتی یک نشانی
7- عجب رسم بدی کپت به میانا
8- مروت همسفر بوگون زمانا
9- گذرگاه زمانا سنگ به ساری
10- دگر رسمی شه هما رسمان بیاری
11- محبت قصهء‘ افسانه بوت َ
12- مروت منزلی ویرانه بوت َ
13- بیاء‘ دوست گون تی ماهین جمالا
14- گون آ،ئی رونقء‘ حسنء‘ کمالا
15- شه میدان پری رنگان گذر کن
16- که روچ وهدی شه خاور سر در آری
17- کجا،کسّ ِ کرم ِ شب تابءَ چاری
18- مکن  گلایگ شه زمانا
19- بگرتی دلبین دوست ِ نشانا
ترجمه فارسی اشعار
1- امشب غمهای خود را از دل بیرون میکنم
2- که این غمها،  آرامش و بردباری مرا از من گرفته اند
3- ای دوستان!من در دل حسرت های زیادی دارم
4- که چرا دنیا اینگونه بی وفاست؟
5- همدل و هم زبان من کجاست؟
6- که از مردانگی یک نشان داشته باشد
7- روزگار عجب رسم بدی دارد!
8- جوانمردی با زمانه همسفر شده است
9- گذرگاه روزگار را با سنگ مسدود کنید
10- رسمی دیگر از رسوم پسندیده ی گذشته بیاورید
11- محبت به صورت قصه و افسانه درآمده است
12- مروت به منزلی ویرانه تبدیل شده است
13- ای محبوب!با جمال زیبای خود بیا
14- با آن رونق،حسن و کمال زیبایی خود بیا
15- از بازار زیبا رویان بگذر
16- جمال بی مثال خود را متجلی نما
17- هنگامی که خورشید از خاور طلوع کند،
18- چه کسی کرم شب تاب را تماشا می کند؟
19-  از روزگار گلایه نکن
20- سراغ معشوق زیبا روی خود را بگیر

 

سروده :نادر کرد

/ 9 نظر / 52 بازدید
شهرام هخامنش

درود بر بهرام سپاس از شعر زیبا و ترجمه آن شاد زیوی پیش بسوی یگانگی آریایی

فریده جلیلوند

وقت بخیر ممنون از حضورتان بسیار زیبا و دلنشین خسته نباشید . فریده جلیلوند

اسحق فتحی

ممنونم بهرام عزیز که سر میزنی بله همان" نگفتن" درست است تصویری از حرفهایی که گفتنی نیست اما دوست داری همه بفهمند .و بی آنکه بگویی آن حرف ها را درک کنند- زنده باشید

دل سهته رنگ

تهی پادکش منا پادکو شه وابا تسلی ده منا گوتی جوابا تهی شهر جشون سردین هوای پمنی دردا ته بیار دارو دوای دل سهته رنگ زردنت نا باره بند دردنت

اسلک جما

سلام عالیک تی کلماتان نیم گجری هنت