ریشه ورزش باستانی در ایران باستان

 

مهرداد بهار


1- M.J. Vermaseren, Mithras, the secret God, London 1963, (PP.37-43).
از آن در مقاله به Vermaseren یادخواهد شد.
2-
حسین پرتو بیضائی کاشانی، تاریخ ورزش باستانی ایران، زورخانه،تهران 1337، ص 16. از آن به «تاریخ ورزش» یاد خواهد شد.
3- Gohn R. Hinnels, The Iranian Background of Mithraic Iconography. Acta Iranica, premiere serie, Commemoration Cyrus, pp. 242-250.
4-
مهرداد بهار، اساطیر ایران، بنیاد فرهنگایران، تهران 1352، بخشهای دوم و سوم مربوط به کشتن گاو یکتا آفریده.
5- F. Cumont, The Mysteries of Mithra, New York 1956, P.132.
6-
تاریخ ورزش، ص 32.
7- Cumont, p.132
8- Cumont, p.166
9- Vermaseren , p.5-8
10-
تاریخ ورزش، ص 83.
11- Vermaseren , p.95-8
در بسیاری آثار بازمانده مهری دربیرون شهر روم ایزد خورشید را می توان دید که در برابر مهرزانو زده است و مهر دردست دیگر خود چیزی شبیه کلاه را آماده گرفته است تا به خورشید دهد. در بوخارست نقشیمانده است که بنابر آن مهر کلاهی فریجی بر سر خورشید می نهد
12- Vermaseren , p.30 13-
احتمالاً آموختن نبرد در آئین مهر و در آئین پهلوانی ایران باید به اعصاریبسیار کهن و به جرگه مردان در قبایل بدوی باز گردد. رد این جرگه ها که خاص مردانبوده، به جوانان بالغ یک رشته مراسم گوناگون می آموختند که از آن جمله آئین نبردبود. بسیاری از رقص های سنتی مردانه در ایران و سرزمینهای دیگر نیز معرف نوعی نبرداست که خود بازمانده همان آداب کهن جرگه مردانه است.
14-
تاریخ ورزش، ص33.
15- Vermaseren , p.162-5 16-
تاریخ ورزش، ص 34.
17-
تاریخ ورزش، ص 34.
18-
تاریخ ورزش، ص 1-30.
19-
مولانا حسین واعظ کاشف سبزواری، فتوت نامهسلطانی، به اهتمام محمد جعفر محجوب، 1350 تهران، ص 7-306. از آن به «فتوت» یادخواهد شد.
20- M. Eliade Cosmos and History, NewYork 1954, p. 5
21-
ابوعلیمحمد بن بلعمی، تاریخ بلعمی، تصحیح محمد تقی بهار، 1353 تهران، ص 127.
22-
فرامرز بن خداداد بن عبدالله الکاتب الارجانی، سمک عیار، با مقدمه و تصحیح پرویزناتل خانلری، پنج مجلد، از 53 تا 1347 تهران. از آن به «سمک» یاد خواهد شد.
23-
در مورد رستم نوعی تداخل دو سنت قدیم و جدید پهلوانی دیده میشود. وقایع زندگی او: زادن، رشد کردن، نبرد با دیو سپید و جز آن الگوی کهن ایندره را بیاد می آورد. جوانمردی، دفاع از مردم و بسیاری از خصوصیات اخلاقی او، الگوی مهر را نشان می دهد. این تداخل در مورد رستم شگفت آور نیست. دوره تالیف داستانهای رستم اواسط دوراناشکانی است و این زمانی است که الگوی کهن حیات دارد، و الگوی جدید مهری نیز در حالرشد و گسترش است و بی گمان این هر دو بر ساخت شخصیت و رفتار رستم موثر افتاده اند. با تشکر از یادآوریها و استدلالهای همکار گرامیم بانو کتایون مزداپور که راهنمای منبه این نکته بودند.
24-
سمک، ج. دوم، ص 4-243.
25-
همان،ج. دوم، ص 205.
26-
همان، ج. اول، ص 528.
27-
همان، ج. دوم، ص 188.
28-
همان، ج

/ 6 نظر / 162 بازدید
اسحق فتحی

به روز رسانی بسیار جالبی بود زنده باشید [دست][دست][دست][دست][دست]

فریده جلیلوند

گرامی . شب شما با خوشی ممنونم از حضورتان اطلاعات مفیدی داده اید موفق باشید فریده جلیلوند

اسحق فتحی

سپاس از حضورت بهرام ارجمند راستی یک سوال؟ نام خانوادگی شما بر وزن آروانه است ما معلمی داشتیم که ترک قشقایی بود با نام خانوادگی آروانه- آیا شما هم از هموطنان ترک قشقایی نیستید؟

بهرام

در پاسخ دوست عزيز آقاي فتحي ؛ بالوانه بر وزن اروانه هست .در فرهنگ دهخدا كلمه "بالوانه"به معني مختلف از جمله پرستو و باشه و نوعي ساز و روستايي در سنندج كردستان امده و هيچ نسبتي با ترك قشقايي ندارد . زادگاه و محل زندگي من در نوار مرزي ايران با افغانستان و تركمنستان در روستايي به نام " معدن آقدربند" از توابع سرخس است.

احسان

درود بر شما. از شما دوست گرامی برای نوشتار بسیار پرمایه تان سپاسگذارم. با حضور در تارنمای بنده این کمین را خشنود سازید.