کتاب دوست فراموش شده

کتاب

 

 نمیترسم از کسی که هزار کتاب دارد و هر روز یکی را میخواند...!

ترس من از آدم هایست که یک کتاب دارند وآن را مقدس میدانند و هیچگاه نمیخوانند.

  برای نابود کردن یک فرهنگ نیازی نیست کتابها را سوزاند کافیست کاری کنید مردم آنها را نخوانند . . .  (ویکتور هوگو)

 از کتابفروشی پرسیدند : وضع کسب و کارت چگونه است؟ گفت : بسیار بد ، چون آنهایی که پول دارند اهل مطالعه نیستند و آنهایی هم که سواد دارند پول ندارند !!!

  خواندن بی اندیشه بیهوده است ؛ و اندیشه بدون خواندن خطرناک ... ( کنفوسیوس)

  اگر میخواهی راحت باشی کمتر بدان واگر میخواهی خوشبخت باشی بیشتر بخوان ؛

 

/ 0 نظر / 64 بازدید