چند آبشار از معدن آق دربند

معدن آق دربند

هنگام گلگشت و بساط نوبهاران

دلکش سرود آبشار از کوهساران

معدن آق دربند

معدن آق دربند

معدن آق دربند

 

معدن آق دربند

معدن آق دربند

معدن آق دربند

معدن آق دربند

معدن آق دربند

معدن آق دربند

   معدن آق دربند

معدن آق دربند

معدن آق دربند

تا بادها وزان شد بر روی آبها              آن آبها گرفت شکنها و تابها

تا برگرفت ابر ز صحرا حجابها          بستند باغها ز گل و می خضابها

برداشتند بر گل و سوسن شرابها      از عشق نیکوان پریچهره نگارها

بهاری است دلکش و گلزار و گلبنها   ولیکن مندرس گردد به آبانها و آذرها

معدن آق دربند

معدن آق دربند

معدن آق دربند

معدن آق دربند

معدن آق دربند

معدن آق دربند

معدن آق دربند

معدن آق دربند

معدن آق دربند

/ 4 نظر / 161 بازدید
تلنگرباران

آبشار های بسییییییییییییییییار دیدنی وزیبایی بود

هستی

خیلی عالی بود.ممنون ما هم جمعه گذشته رفتیم دشت لاله های واژگون در بروجن ولی دوربین خوب نداشتم تا عکس بگیرم [ناراحت]

برگ سبز

سلام واقعا عکسهای زیبایی گرفتین خیلی قشنگن ممنونم که بهم سرزدی موفق موئد باشید[گل][لبخند]