پیل الکتریکی اشکانیان

یکی از وسایلی که از ایرانیان است و در طول تاریخ ساخت آن دستخوش تحریف شده است وسیله کوچکیست به نام پیل الکتریکی که همه فکر می کنند لوئیجی گالوانی در سال ۱۷۸۶ میلادی برای اولین بار آنرا اختراع کرده است .ولی واقعیت اینست که این وسیله برای اولین بار توسط ایرانیان زمان اشکانی ( و شاید قدیمتر از آن) ساخته شده است.
برای نخستین بار یک باستانشناس آلمانی به نام ویلهلم کونیک یک پیل الکتریکی اشکانیان رابیست سال پیش در مرز ایران و عراق کشف کرد و هنگامیکه آنرا به موزه برلین برد مشاهده نمود دوستانش هم قطعات شکسته و خرد شده مانند این پیل را قبلا به موزه آورده اند.
این باستانشناس پس از مدتی در خرابه های شهر سلوکیه آلات دیگری کشف کرد که ثابت می کرد اینوسیله یک پیل الکتریکیست. این وسایل کشف شده شامل چند میله برنزی بود که عمل سیم رابط را انجام می داده ا و در آخر به یک دستگاه دیگر متصل می شده اند.
پس از کشف پیل الکتریکی یک مهندس آمریکایی به نام ویلارد گری ثابت کرد که این دستگاه عجیب اشکانیان برای آبدادن فلزات مخصوصاً دستبندهای طلا و نقره بوده است(؟).
در آنزمان کیمیاگران و جواهر سازانی (؟) که به اینکار می پرداخته اند ساختمان پیل را نیز مانندسایر معلومات خود به عنوان یک راز تلقی کرده و جز به اهل فن به کسی نمی گفته اند در نتیجه از این اختراع جز کاهنها ،کیمیاگران و جواهر سازان (؟) دیگران اطلاعی نداشته اند.
نحوه کارکرد این پیل همانند روشی بود که گالوانی ۱۸۰۰ سال بعد مورد استفاده قرار داد یعنی گذاشتن دو فلز در محلول آب نمک و ایجاد برق .

/ 0 نظر / 23 بازدید